نئوپلاسم‌هاي‌ سينوس‌هاي‌ پارانازال

 دکتر محسن نراقی

 

نئوپلاسم‌هاي‌ سينوس‌هاي‌ پارانازال‌ هميشه‌ سبب‌درد نمي‌شوند. نئوپلاسم‌هاي‌ سينوس‌هاي‌ پيشاني‌،اتموئيد و اسفنوئيد غير شايع‌اند و علايم‌ آن‌ها شبيه‌عفونت‌هاي‌ مزمن‌ است‌. شايع‌ترين‌ تومور بدخيم‌،اسكواموس‌ سل‌ كارسينوماي‌ سينوس‌ ماگزيلاري‌ است‌. اين‌ضايعه‌ تمايل‌ زيادي‌ براي‌ تهاجم‌ و تخريب‌ بافت‌هاي‌اطراف‌ دارد. اسكواموس‌ سل‌ كارسينوماي‌ سينوس‌ دركساني‌ كه‌ در معرض‌ كروم‌ و نيكل‌ بوده‌اند، بيش‌تر است‌.آدنوئيد سيستيك‌ كارسينوما و آدنوكارسينوما در رده‌ بعدي‌قرار دارند. آدنوكارسينوما در كارگراني‌ كه‌ با صنايع‌ چرم‌ وچوب‌ سر و كار دارند شايع‌تر است‌ و معمولا اتموئيد را درگيرمي‌كند. در كودكان‌ رابدوميوساركوم‌شايع‌ترين‌ تومور بدخيم‌سينوس‌ است‌. شايع‌ترين‌ علايم‌ سرطان‌هاي‌ سينوس‌ دردصورت‌، خونريزي‌، گرفتگي‌ و ترشح‌ يك‌ طرفه‌ بيني‌ است‌.در مراحل‌ پيشرفته‌تر، تورم‌ صورت‌، تورم‌ كام‌ سخت‌،زخم‌هاي‌ دهاني‌، بيرون‌زدگي‌ چشم‌، دوبيني‌ و اشك‌ريزش‌ايجاد مي‌شود.

هيپوستزي‌ در عصب‌ اينفرااربيتال‌در سرطان‌ سينوس‌ماگزيلاري‌ شايع‌ است‌. درد يا هيپوستزي‌ معمولا بافشردگي‌ مستقيم‌ عصب‌ يا عفونت‌ محدوده‌ سينوس‌ ايجادمي‌شود.

 

دو نوع‌ شايع‌ از تومورهاي‌ خوش‌ خيم‌ سينوس‌ها استئوما وديسپلازي‌ فيبرو است‌. شايع‌ترين‌ محل‌ استئوما، سينوس فرونتال‌ و درمان‌ آن‌ جراحي‌ است‌. ديسپلازي‌ فيبرو در افرادجوان‌ ديده‌ مي‌شود و شايع‌ترين‌ سينوس‌ درگير ماگزيلاري‌است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ برآمدگي‌ يك‌ طرفه‌ گونه‌تظاهر كند. در صورت‌ انسداد منفذ سينوس‌ها توسط اين‌نئوپلاسم‌ها علايم‌ عفونت‌ و علايم‌ فشاري‌ ظاهر مي‌شود.

 

کلیه حقوق برای مولف محفوظ است، استفاده بدون مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد.