تروماي‌ بيني

دکتر محسن نراقی

 

از آنجا كه‌ بيني‌ برجسته‌ترين‌ عضو صورت‌ است‌، شكستگي‌ بيني‌ شايع‌ترين‌ شكستگي‌ سر و گردن‌ است‌. درمعاينه‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ از يافته‌هاي‌ زير وجود داشته‌باشد (تصوير1):

 

1 Nasal Fracture

 

1) خون‌دماغ‌

2) ادم‌ و اكيموز دور چشم‌

3) تورم‌ بيني‌

4) جابه‌جايي‌ و دفورميتي‌ استخوان‌هاي‌ بيني‌

5) گرفتگي‌ راه‌ هوايي‌ بيني‌

6) كريپتاسيون‌ در لمس‌استخوان‌هاي‌ بيني‌

7) جابه‌جايي‌ يا هماتوم‌ تيغه‌ بيني‌

 

بايد اين‌ نكته‌ را خاطر نشان‌ كرد كه‌ تنها 50 درصد شكستگي‌هاي‌ استخوان‌ بيني‌ برپايه‌ يافته‌هاي‌ راديوگرافي‌ بيني‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند و تشخيص ‌شكستگي‌هاي‌ بيني‌ اساسا بر يافته‌هاي‌ باليني‌ متكي‌است‌.

اگر چند ساعت‌ از ضربه‌ بگذرد، وجود ادم‌ بي‌حس‌ كردن‌بيني‌ و لمس‌ استخوان‌ را دچار اشكال‌ مي‌كند و ترميم‌ بايد3-5 روز به‌ تعويق‌ افتد. هماتوم‌ تيغه‌ بيني‌ به‌ صورت‌ ادم‌ واكيموز تيغه‌ بيني‌ (معمولا دو طرفه‌) به‌ همراه‌ باريك‌ شدن‌شديد راه‌ هوايي‌ تظاهر مي‌يابد(تصویر2).

 

2 Septal Hematoma

 

 هماتوم‌ تيغه‌ بيني‌ نوعي‌فوريت‌ محسوب‌ مي‌شود، زيرا كه‌ باقي‌ ماندن‌ هماتوم‌ به‌ مدت‌ سه‌ روزمنجر به‌ نكروز سلول‌هاي‌ غضروفي و بيني‌ زيني‌شكل‌ می شود (تصوير 3).

 

3 Saddle Nose

 

 درمان‌ برش‌ و تخليه‌ هماتوم‌است‌. ممكن‌ است‌ هماتوم‌ تيغه‌ بيني‌ به‌ سمت‌ آبسه ‌پيشرفت‌ كند و منجر به‌ عوارض‌ داخل‌ جمجمه‌اي‌ يا بيني‌زيني‌ شكل‌ تأخيري‌ شود. هنگامي‌ كه‌ شكستگي‌هاي‌عارضه‌ دار بيني‌ رخ‌ دهد، انجام‌ سپتوراينوپلاستي‌ نبايدزودتر از سه‌ ماه‌ پس‌ از آسيب‌ انجام‌ شود.

اگر فشار ضربه‌ روي‌ پل‌ بيني‌ باشد، ممكن‌ است‌ آسيب‌اوليه‌ به‌ ساختمان‌هاي‌ بين‌ دو كره‌ چشم‌ وارد شود و منجر به‌ظاهر تو رفته‌ بيني‌ گردد. اين‌ شكستگي‌ها سبب‌ درگيري‌استخوان‌ بيني‌، زوايد بيني‌ استخوان‌هاي‌ ماگزيلا و فرونتال‌ واستخوان‌ اتموئيد در ديواره‌ مياني‌ كاسه‌ چشم‌ (كمپلكس‌نازواتموئيدال‌) مي‌شوند. صدمه‌ سقف‌ سينوس‌ اتموئيد يا صفحه‌ غربالي‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ ريزش‌ مايع‌ مغزي‌ ـ نخاعي‌از بيني‌ شود. آسيب‌ بافت‌ نرم‌ مجاور ممكن‌ است‌ شامل‌ آسيب ‌دستگاه‌ اشكي‌ و تاندون‌ كانتال‌ مياني‌ با افزايش‌ فاصله‌ دوكانتوس‌ مياني‌ باشد كه‌ به‌ هيپرتلوريسم‌ كاذب‌ يا تله‌كانتوس‌تروماتيك‌ معروف‌ است‌ (تصوير4).

 

4 Traumatic Telecanthus

 

آسيب‌ سينوس‌اتموئيد مي‌تواند منجر به‌ آمفيزم‌ نسج‌ نرم‌ اطراف‌ كاسه‌ چشم ‌شود. ارزيابي‌هاي‌ افتالمولوژيك‌ و نورولوژيك‌ اغلب‌ ضروري ‌است‌. درمان‌ شامل‌ جراحي‌ اكتشافي‌، جا اندازي‌ استخوان‌ و تثبيت‌ شكستگي‌هاي‌ خرد شده‌، است‌.

 

کلیه حقوق برای مولف محفوظ است، استفاده بدون مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد.