مانور شاکر در درمان اختلالات بلع


دکتر محسن نراقی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


بیماران زیادی از مشکلات مختلف در هنگام بلع غذا رنج می برند. شامل گیرکردن غذا و یا پریدن ذرات مایع بر روی حنجره که منجر به سرفه های شدید پشت سر هم می شود، نمونه هایی از این مشکلات است. در بسیاری از موارد علت ارگانیکی مانند تومور وجود ندارد و مشکل بیماران به علت ضعف و ناهماهنگی انقباضات عضلات ناحیه حلق و مری ایجاد می شود. این ضعف ممکن است در اثر بالا رفتن سن، چاقی، بی حرکتی، بیماری های عصبی و یا پس از جراحی های مختلف عارض شود.
مانور شاکر که یک نوع ورزش ایزومتریک و ایزوتونیک برای تقویت عضلات ناحیه است، به بسیاری از این بیماران کمک می کند تا بلع راحت تری داشته باشند.
این فیلم آموزشی به ساده ترین وجهی نحوه انجام مانور را نشان می دهد.