اجسام خارجي‌ در بيني‌

دکتر محسن نراقی
 

اجسام‌ خارجي‌ بيني‌ ممكن‌ است‌ هم‌ از نظر تشخيص ‌و هم‌ از نظر درمان‌ مشكل‌ ساز باشند. افرادي‌ كه‌ مراقبت‌ ازكودكان‌ يا بيماراني‌ را بر عهده‌ دارند كه‌ در مركز بهداشتي ‌رواني‌ به‌ سر مي‌برند، بايد حتما در تشخيص‌ افتراقي‌ انسداد يك‌طرفه‌ بيني‌، ترشحات‌ چركي‌ يك‌طرفه‌ بيني‌، رينو سينوزيت‌ يك‌طرفه‌ و سلوليت‌ پيشرفته ‌صورت‌، وجود اجسام‌ خارجي‌ داخل‌ بيني‌ را در نظر گيرند. اجسام‌ خارجي‌ متحرك‌ مي‌توانند به‌ راحتي‌ به‌ داخل نازوفارنكس‌ رانده‌ شوند و سپس‌ به‌ داخل‌ راه‌ هوايي‌ آسپيره ‌شده‌، حيات‌ انسان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازند. هنگامي‌ كه‌ به‌اجسام‌ خارجي‌ بيني‌ مشكوك‌ هستيم‌، مشاوره‌ سريع‌ بامتخصص‌ گوش‌، گلو و بيني‌ مفيد و ضروري‌ است‌. همه‌اجسام‌ خارجي‌ بايد به‌ موقع‌ خارج‌ شوند.

 

اجسام‌ خارجي‌ بيني‌ به‌ طور معمول‌ به‌ دو دسته‌ زنده‌ وغير زنده‌ تقسيم‌ مي‌شوند. اجسام‌ خارجي‌ غيرزنده‌ بيني‌مي‌تواند هر چيزي‌ باشد كه‌ در بيني‌ جا شود. معمولا ورود آن‌به‌ وسيله‌ دست‌هاي‌ خود بيمار يا هم‌ بازي‌اش‌ است‌. گاهي‌نيز پس‌ از استفراغ‌ مواد غذايي‌ به‌ حفره‌ بيني‌ وارد مي‌ شوند.

 

اجسام‌ خارجي‌ شايع‌ عبارتند از: دانه‌ باقلا و لوبيا، آجيل‌، نخود فرنگي‌، هسته‌ ميوه‌، گچ‌، مداد رنگي‌ و شمعي‌، مداد پاك‌كن‌، خمير بازي‌ بچه‌ها، اسنفج‌، جواهرات‌، دانه تسبیح، سخت‌افزار (پيچ‌هاو مهره‌هاو...) و تكه‌هاي‌ كوچك‌ پلاستيك‌ هستند. باطري‌هاي‌ صفحه‌اي‌ قليايي‌ كوچك‌ ساعت‌ مچي‌ يا وسايل‌كمك‌ شنوايي‌ مي‌توانند سبب‌ تخريب‌ موضعي‌ و نكروزشوند و بايد هر چه‌ سريع‌تر خارج‌ گردند. رينوليت‌ يا سنگ‌هاي‌ بيني‌، توده‌هاي‌ كلسيفيه‌ شده‌ بيني‌ در نتيجه‌ باقي‌ماندن‌ مواد خارجي‌ در بيني‌ به‌ مدت‌ طولاني‌ است‌.

 

اجسام‌ خارجي‌ زنده‌ شامل‌ لارو حشرات‌، زالو، كرم‌هاي‌روده‌اي‌ و حشرات‌ هستند. اين‌ آلودگي‌ها بيشتر در آب‌ وهواي‌ گرم‌ و در بيماراني‌ با سطح‌ بهداشت‌ پايين‌ پيدامي‌شوند. مياز (آلودگي‌ با لارو مگس‌) از جايگزيني‌ تخم‌ مگس‌ در بيني‌ انسان‌ ايجاد مي‌ شود. تخم‌ باز شده‌، باعث‌تهاجم‌ لارو به‌ بيني‌ مي‌گردد. لارو پاسخ‌ التهابي‌ شديدي‌ رابر مي‌انگيزد. كرم‌ آسكاريس‌ نيز در زمان‌ عبور از حلق‌ممكن‌ است‌ با سرفه‌ يا استفراغ‌ وارد بيني‌ شود.

 

ترشح‌ چركي‌ يك‌ طرفه‌ بيني‌ در كودكان‌ بايدجسم‌ خارجي‌ تلقي‌ شود تا خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود.

 

کلیه حقوق برای مولف محفوظ است، استفاده بدون مجوز کتبی پیگرد قانونی دارد.