نتایج اصلاح بیرون زدگی چشم با جراحی اندوسکوپیک پیشرفته اربیت توسط دکتر نراقی، بدون هیچگونه برش. این روش توسط دکتر نراقی در سال 2005 در لس آنجلس و در سال 2007 در وین ارائه شد و در ژورنال ارگان رسمی آکادمی اتولارینگولوژی آمریکا منتشر شد.

endonasal_decompression
endoscopicorbitaldecompression1_20070923_1301964569
endoscopic_orbital_decompression
 
عدد الإظهارات: 
 
 
Powered by Phoca Gallery